Tekniktyska - Översättning från tyska till svenska

Lennart Helgesson - civ.ing - översättare

Medlem i SFÖ - Sveriges Facköversättarförening


Kvalificerade översättningar till svenska från tyska inom flera teknikområden.

Mångårig erfarenhet från arbete i Tyskland och Sverige inom teknik och språk.

Fordonsteknik

Maskinteknik

Elektroteknik

Järnvägsteknik

Dentalteknik

Energiteknik

Byggteknik

Broar och tunnlar

Kraftverk

 


Tekniktyska -  Lennart Helgesson -  Starvägen 110  - 245 62 Hjärup , tfn ++46 - (0)40 46 40 91

info@tekniktyska.se


Hem       CV       Referenser       IT-hjälpmedel      Auf Deutsch          Skype Me™! 


Översättning tyska till svenska


Översättning engelska till svenska


Översättning danska till svenska


Översättare tyska till svenska


Översättare engelska till svenska


Översättare danska till svenska


tyska till svenska översättning


engelska till svenska översättning


danska till svenska översättning